languages
EL
Η εταιρεία «PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.» στα πλαίσια ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και των αρμοδίων αρχών, γνωστοποιεί ότι, σε συνέχεια των από 26.03.2012 και από 03.04.2012 ανακοινώσεών της , το Διοικητικό Συμβούλιο της «PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.» και το Διοικητικό Συμβούλιο της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ Α.Ε.» στις συνεδριάσεις τους της 07.05.2012 αποφάσισαν αντίστοιχα: Α) την ανάκληση για τυπικούς λόγους των από 26.03.2012 αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των ως άνω εταιρειών, περί έναρξης της διαδικασίας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της «ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ Α.Ε.» από την «PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.», καθώς στις ανωτέρω από 26.03.2012 αποφάσεις ορίζεται ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού η 31/12/2011, δηλαδή προγενέστερη της ημερομηνίας της απόφασης για συγχώνευση, κάτι που δεν προβλέπεται με τον Ν.2166/1993. Β) την ανάκληση για τυπικούς λόγους των από 28.03.2012 αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των ως άνω εταιρειών περί έγκρισης του σχεδίου συμβάσεως συγχώνευσης καθώς και την ανάκληση του σχεδίου συμβάσεως συγχώνευσης που συντάχθηκε βάσει των ως άνω από 26.03.2012 και από 28.03.2012 αποφάσεων των Δ.Σ. των εταιρειών, καθώς στις ανωτέρω από 26.03.2012 και 28.03.2012 αποφάσεις ορίζεται ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού η 31/12/2011, δηλαδή προγενέστερη της ημερομηνίας της απόφασης για συγχώνευση, κάτι που δεν προβλέπεται με τον Ν.2166/1993. Γ) έλαβαν εκ νέου απόφαση περί έναρξης της διαδικασίας συγχώνευσης δι ́ απορροφήσεως - κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 και 5 του ν. 2166/1993 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 69 έως 78 του κ.ν. 2190/20 - της θυγατρικής εταιρείας “ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” από τη μητρική εταιρεία "ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ - ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟMΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ", με ισολογισμό μετασχηματισμού την 31.05.2012 Ανέθεσαν δε στους εκπροσώπους τους να συνεργασθούν στη σύνταξη του προβλεπόμενου από το άρθρο 69 κ.ν. 2190/1920 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της θυγατρικής εταιρείας, να το υπογράψουν και να το Κατεβάστε εδώ Γνωστοποίηση αποφάσεων για συμμετοχή σε διαδικασίες συγχώνευσης, διάσπασης, εξαγοράς, απόκτησης, εκχώρησης μετοχών.