languages
EL

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: 

Την 24η   Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά  Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στη συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου δέκα μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν το 75,72% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 2.993.398 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των 3.953.090 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, που διαιρείται το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας. Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής: ΘΕΜΑ 1ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 75,72% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.993.398 μετοχές, και 2.993.398  έγκυρες θετικές ψήφους), την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης 2017, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 2.993.398 (ήτοι 75,72% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων) Υπέρ: 2.993.398 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0. ΘΕΜΑ 2ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 75,72% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.993.398 μετοχές, και 2.993.398  έγκυρες θετικές ψήφους), την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης  2017. Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 2.993.398 (ήτοι 75,72% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων) Υπέρ: 2.993.398 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0. ΘΕΜΑ 3ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 75,72% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.993.398 μετοχές, και 2.993.398  έγκυρες θετικές ψήφους), την έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017 (01/01/2017-31/12/2017). Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 2.993.398 (ήτοι 75,72% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων) Υπέρ: 2.993.398 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0. ΘΕΜΑ 4ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 75,72% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.993.398 μετοχές, και 2.993.398  έγκυρες θετικές ψήφους), την έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την από 20.03.2018 Ετήσια Έκθεσή του,  περί  διανομής μερίσματος 0,1600 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη της χρήσης 2017. Το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή, αφαιρουμένου του φόρου μερισμάτων 15% που θα λάβει κάθε μέτοχος, ανέρχεται σε 0,1360  ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει μέσω Τραπέζης την 12/06/2018 και δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα κατέχουν μετοχές την 07/06/2018 (record date), ενώ η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η 06/06/2018. Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 75,72% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.993.398 μετοχές, και 2.993.398  έγκυρες θετικές ψήφους), την έγκριση της πρότασης του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου να διανεμηθούν αμοιβές συνολικού ύψους έως 31.764,71 ευρώ από τα κέρδη της χρήσεως, σε προσωπικό της εταιρείας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως με αποφάσεις του καθορίσει το ύψος και τον χρόνο πίστωσης ή καταβολής στο προσωπικό. Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 2.993.398 (ήτοι 75,72% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων) Υπέρ: 2.993.398 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0. ΘΕΜΑ 5ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 75,72% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.993.398 μετοχές, και 2.993.398  έγκυρες θετικές ψήφους), την χορήγηση αδείας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. και τους  διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στην διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία. Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 2.993.398 (ήτοι 75,72% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων) Υπέρ: 2.993.398 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0. ΘΕΜΑ 6ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 75,72% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.993.398 μετοχές, και 2.993.398  έγκυρες θετικές ψήφους), την έγκριση των αμοιβών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2017 σύμφωνα με την από 21.04.2017 απόφαση προέγκρισης της Γενικής Συνέλευσης, και την προέγκριση  του συνολικού ύψους των αμοιβών, οι οποίες θα διανεμηθούν για την χρήση 2018 και παρείχε την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, να τις διανείμει κατά την κρίση του σε μέλη του Δ.Σ., για το διάστημα από 01/05/2018 εώς 30/04/2019 σύμφωνα με αποφάσεις του. Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 2.993.398 (ήτοι 75,72% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων) Υπέρ: 2.993.398 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0. ΘΕΜΑ 7ο: Η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, αποφάσισε ομόφωνα,  με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 75,72% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.993.398 μετοχές, και 2.993.398  έγκυρες θετικές ψήφους), την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας, “MAZARS Α.Ε. (Α.Μ.ΕΛΤΕ 17)  για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2018 - 31/12/2018 και της Διενέργειας ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη χορήγηση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού διαχείρισης χρήσης 2018, διορίζοντας ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Μιχαήλ Παπάζογλου του Χρήστου (Α.Μ.ΕΛΤΕ 1642) και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Γεώργιο Τσουκαλά  του Νικολάου (Α.Μ.ΕΛΤΕ 1845) και όρισε την αμοιβή τους. Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 2.993.398 (ήτοι 75,72% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων) Υπέρ: 2.993.398 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0. ΘΕΜΑ 8ο: Δεδομένου ότι κατά την εκλογή και τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 Ν. 4449/2017, η οποία έλαβε χώρα κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2017 (21.04.2017) δεν είχε αναφερθεί η διάρκεια της θητείας της νοουμένου ότι ακολουθεί τη θητεία του ΔΣ κατά το χρόνο αυτό, η παρούσα Γενική Συνέλευση επικυρώνει ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 75,72% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.993.398 μετοχές, και 2.993.398  έγκυρες θετικές ψήφους),  την θητεία της Επιτροπής από την εκλογή της  μέχρι σήμερα και αποφασίζει ομόφωνα για το εντεύθεν διάστημα. Ήτοι αποφασίζει την θητεία της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 Ν. 4449/2017 που εκλέχτηκε με την από 21.04.2017 Τακτική Γενική Συνέλευση, από σήμερα μέχρι και την 19η Απριλίου 2019 άλλως  μέχρι την ημερομηνία που θα συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2019. Επίσης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το ύψος της ετήσιας αμοιβής για την ανεξάρτητη πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2017,  η οποία είχε προεγκριθεί κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του έτους 2017 και όρισε το ύψος της  ετήσιας αμοιβής της Προέδρου και των μελών της Επιτροπής για το υπόλοιπο της θητείας της. Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 2.993.398 (ήτοι 75,72% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων) Υπέρ: 2.993.398 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.   ΘΕΜΑ 9ο:  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 75,72% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.993.398 μετοχές, και 2.993.398  έγκυρες θετικές ψήφους), την Ανακοίνωση των αποφάσεων της και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις σχετικές Ανακοινώσεις. Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 2.993.398 (ήτοι 75,72% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων) Υπέρ: 2.993.398 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

Κηφισιά 24 Απριλίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κατεβάστε εδώ το pdf